Ryhdin vakuutukset

RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS

HUOM ! Vakuutusryhmä määräytyy henkilön iän mukaan vakuutuksen tekohetkellä. Vakuutettu kuuluu kyseiseen vakuutusryhmään vakuutuskauden vaihtumiseen saakka.

Vakuutusten sopimusnumerot voi tiedustella Aki Kulkulalta tarvittaessa.

1. ryhmä alle 16 vuotiaille

2. ryhmä 16-20 vuotiaille

Kurikan Ryhdillä on ryhmätapaturmavakuutus kaikissa seuran toiminnassa mukana oleville lapsille.

Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kilpailuissa ja harjoituksissa sekä näihin välitttömästi liittyvien matkojen aikana. Vakuutuksesta ei korvata fysikaalista hoitoa. Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta hänen täytettyään 20 vuotta.

3. ryhmä yli 20 vuotiaille

Tämän ryhmän vakuutusmaksut jaostot / joukkueet hoitavat seuralle. Joka hoitaa maksun vakuutuksen antajalle.

Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kilpailuissa ja harjoituksissa sekä näihin välitttömästi liittyvien matkojen aikana. Vakuutuksesta korvataan lääkärin määräämää fysikaalista hoitoa korkeintaan 10 hoitokertaa tapaturmaa kohti. Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta hänen täytettyään 70 vuotta.

Vakuutus on aina määräaikainen ja seura uusii sen vuosittain.(voimassa aina kuluvan vuoden toukokuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään asti) Jaostojen tulee aina päivittää vakuutettavat urheilijat kauden alussa Monnarille Aki Kulkulalle.

VAKUUTETUT

Kurikan Ryhti ry:n Suomessa vakituisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat lukuunottamatta ammattiurheilijoita.

Korvaus

Korvaus tapaturman aiheuttamista hoitokuluista vakuutustapahtumaa kohti on enintään 8 500 €

Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta täydestä pysyvästä haitasta 50 000 €

TALKOOVAKUUTUS

Talkoovakuutus on Kurikan Ryhti Ry:n talkootyöhön osallistuville henkilöille.

Vakuutus on voimassa Kurikan Ryhti Ry:n järjestämässä talkootyössä sekä siihen välittömästi liittyvillä matkoilla.

Vakuutus on aina määräaikainen ja seura uusii sen vuosittain.

(voimassa 1.5 kuluvaa vuotta ja päättyy seuraavan vuoden 30.4)

VAKUUTETUT

Vakuutettuna ovat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt,joiden voimassa olevan lainsäädännön mukainen kotipaikka on Suomessa.Lisäksi edellytetään,että vakuutettu kuuluu Suomen sairasvakuutuslain piiriin.

Vakuutuksen piiriin kuuluvat alle 70-vuotiaat henkilöt.

Vakuutettuina on 20 henkilöä.

TAPATURMAN SATTUESSA KÄYTÄ ALLA OLEVIA TIEDOSTOJA

Info tapaturman sattuessa.pdf

TapaturmaLähitapiola (1).pdf

VAKUUTTAJA

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Yhteyshenkilö: Marjo Ylikoski puh. 06 534 2268

Kurikan Ryhti ry
c/o Yrityspalvelu Junikco Oy
Kurikantie 4, 61300 Kurikka

Y-tunnus: 0209072-4

kurikan.ryhti@netikka.fi